GS club Vlaanderen werd door enkele enthousiastelingen opgericht op 08 juli 2011.

 

De GS Club Vlaanderen is opgericht uit voorliefde voor het model BMW GS en de daarbijgaande samenhorigheid en vriendschap met alle andere GS piloten over de hele wereld.

Onze doelstelling: De alledaagse beslommeringen even vergeten en nieuwe mensen leren kennen, met dezelfde passie voor de BMW GS, en waarbij vriendschap centraal staat.

De club stelt zich daarom ten doel tot het samenkomen op afgesproken plaatsen in Vlaanderen – België en/of buitenland en dit voor GS-piloten om allerlei activiteiten te doen. Deze kunnen gaan van diverse all- off roadritten maar kunnen ook een activiteit zijn van andere aard, denk maar aan een gezellige bijeenkomst, een etentje, een cultureel bezoek aan een stad of een (bos)wandeling … als er maar een GS avontuur mee gepaard gaat. Samenhorigheid, enthousiasme en rijplezier staan hierbij voorop. Zo is het ook de bedoeling om op regelmatige basis en per provincie een activiteit in te richten ten gunste van onze GSCVL-leden.

Tevens wordt er een maandelijkse bijeenkomst per provincie voorzien waar een gezellige babbel centraal staat, al dan niet met een hapje en drankje. De verschillende locaties kan u vinden bovenaan de webpagina “Links”.

Internationale GS-treffens of een GS challenge komen uiteraard ook aan bod. Ook is er de vriendschappelijke samenwerking met andere clubs en/of organisaties (GS Airheads, BMW-MC-VL, GS Challenge Belgium).

Gezien het motto van onze club “All for one and one for all” bevat, bieden wij vertegenwoordigers van onze GS Club Vlaanderen de kans en de opportuniteit om ideeën of initiatieven van GS leden te ondersteunen en aan te moedigen. Ieder idee wordt voorgelegd aan onze werkgroep.

Gezien wij opteren voor ongedwongenheid zijn al onze initiatieven allemaal vrijblijvend!

Ook is er ruimte voor activiteiten in het buitenland. Zo is er bijvoorbeeld met Pasen het internationaal GS-treffen georganiseerd door de GS club Nederland.

Tevens biedt de GS Club Vlaanderen via haar agenda verschillende mogelijkheden aan. Wij willen nog uitdrukkelijk benadrukken dat onze GS Club Vlaanderen geen“commerciële” club is en heeft geen winstbejag als doelstelling!

De evenementen zijn helemaal vrijblijvend en op EIGEN risico en verantwoordelijkheid. GS club Vlaanderen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of diefstal!

GS Club Vlaanderen